Bli frisk genom att blanda öst och väst
För att kunna göra sig fri en kroppslig åkomma gäller det att hitta grundorsaken till problemet. Kroppen minns det vi med huvudet vill glömma. Det menar Mia Josjö som är kroppsterapeut sedan många år. Med sin utbildning i naprapati, shiatsu och reiki blandar hon både västerländsk och österländsk medicinkunskap.  
I en tid där samhället förändras och fler och fler mår dåligt växer ett helhetstänkande fram. Ett nytt sätt att se på människan där balansen mellan kropp, själ, känslor och intellekt blir allt viktigare för vårt välbefinnande.
Mia Josjö som varit kroppsterapeut i många år är övertygad om att vi kan påverka våra liv till det bättre, om vi bara vill.
- Genom att lyssna till vad kroppen ger uttryck för kan vi öka vår medvetenhet och därmed utveckla en självläkande förmåga, menar hon.
 
Hennes egen drivkraft genom livet har varit att försöka förstå sig själv och människan. I sitt eget liv har hon kommit att förstå vikten av att vara i kontakt med sitt inre och på så sätt bli lyhörd för kroppens signaler.
Med ett förflutet som elitidrottare kom Mia tidigt i kontakt med naprapati, behandlingsformen som relateras till besvär i muskler, leder och skelett. Hon utbildade sig på naprapathögskolan i fyra år.
- Jag gillade behandlingsmetoden, men ganska snart upplevde jag en känsla av att det borde finnas något mer, säger hon. 
Tack vare ett öppet sinne och ett intresse för det österländska tänkandet kom Mia i kontakt med Shiatsu. Metoden som stimulerar kroppens energier genom tryck, sträckningar och mjuka justeringar.
- Jag såg möjligheten till en spännande kombination i min behandling, berättar hon. 
 
På sin praktik möter Mia allt ifrån trötta företagsledare till privatpersoner med ryggont, stressrelaterade svårigheter där kraft och viljelöshet ofta är ett faktum. Med vetskap om hur allt vi upplever speglar sig i kroppen hjälper hon sina patienter att hitta egna verktyg för att lösa sina problem.
I sin strävan att inspirera människor till att ta ansvar för sin hälsa håller Mia föredrag runt omkring på olika företag i landet.
- Jag upplever att attityden till den österländska medicinkonsten är på väg att förändras och att många som mår dåligt vågar prova något annat än den traditionella behandlingen där tabletter i många fall är lösningen.
- Det gäller som sagt att hitta grundorsaken till problemet för att kunna lösa det, avslutar Mia.

Mia Josjö Naprapat

Bransch:
Hälsa

Telefon: 08-310763


Email:
mia.josjo@chello.se

Adress:
Mia Josjö Naprapat
Karlsbergsvägen 51
11335 STOCKHOLM

| 13 SENASTE FÖRETAGEN